ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. นายพิชิต ลิ้มวานิชย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ