ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ, นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาล  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์  ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


เอกสารแนบ