ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการครอบครัวสัมมาชีพ ครั้งที่ 3 / 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการครอบครัวสัมมาชีพ ครั้งที่ 3 / 2561
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวสัมมาชีพ ครั้งที่ 3/2561 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ