ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสวันสวรรคตครบ 150 ปี  ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ