ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบฯ นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการฯ ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ