ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต3 จังหวัดนครราชสีมา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต3 จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบฯ, และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปเยี่ยมเยาวชน  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต3 จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ