ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
    เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลทหารบกที่ 26 อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ อําเภอลําปลายมาศ และอําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561  


เอกสารแนบ