ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 /2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 /2561
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 /2561 พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวจันทรภรณ์  ลบเมฆ  ผู้อำนวยการฯ  และคณะเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


เอกสารแนบ