ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
เมื่อเวันที่ 11  กรกฎาคม  2561 เวลา 10.00 น. นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยนายสำเริง เกษรศิริ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ