ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ