ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายสำเริง เกษรศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้กฎหมาย  โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ