ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในโครงการสายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในโครงการสายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในโครงการสายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ