ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลจังหวัดนางรอง และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลจังหวัดนางรอง และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลจังหวัดนางรอง และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ 


เอกสารแนบ