ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2560 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2560 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2560 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ