ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ วันแม่แห่งชาติ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ วันแม่แห่งชาติ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วันแม่แห่งชาติ  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ ณ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


เอกสารแนบ