ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีไทย มหาสงกรานต์ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีไทย มหาสงกรานต์ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีไทย มหาสงกรานต์ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ