ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่ง นายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ ณ ศาลจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่ง นายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ  ณ ศาลจังหวัดชลบุรี
 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่ง นายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ  ณ ศาลจังหวัดชลบุรี 


เอกสารแนบ