ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่ง นายชัยชนะ เลาหศิริปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวศศิธร แสงจันทร์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ ณ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่ง นายชัยชนะ เลาหศิริปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ  ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวศศิธร แสงจันทร์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ ณ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่ง นายชัยชนะ เลาหศิริปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ  ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวศศิธร แสงจันทร์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ ณ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ 


เอกสารแนบ