ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ, ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปศึกษาดูงานตาม โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ, ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปศึกษาดูงานตาม โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ, ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางไปศึกษาดูงานตาม โครงการศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


เอกสารแนบ