ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการสายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการสายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการสายสัมพันธ์สานฝันเยาวชนโดยนายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ  ณ โรงเรียนบ้านจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


เอกสารแนบ