ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาววรี วีรผาติวัฒน์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานรัฐพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ