ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ