ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับนายสุวัฒชัย สิงห์คำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ