ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเปิดโครงการ "สนับสนุนการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว" ภายใต้กิจกรรม ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเปิดโครงการ "สนับสนุนการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว" ภายใต้กิจกรรม ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมเปิดโครงการ "สนับสนุนการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว" ภายใต้กิจกรรม ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 21 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


เอกสารแนบ