ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการสายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการสายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการสายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบฯ นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมโครงการ  ณ โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์


เอกสารแนบ