ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระเดชพระคุณ พระราชพิศาลสุธี (อาจ อาวุธปญฺญเถร) เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) / เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระเดชพระคุณ พระราชพิศาลสุธี (อาจ อาวุธปญฺญเถร) เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) / เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 นายพิชิต ลิ้มวานิชย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระเดชพระคุณ พระราชพิศาลสุธี (อาจ อาวุธปญฺญเถร) เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) / เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์ ณ ศาลาอาวุธปัญญานุสรณ์  วัดทุ่งโพธิ์ ต.อิสาณ อ.เมือง จบุรีรัมย์ 


เอกสารแนบ