ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการบรรยายกฎหมายชุมชนเครือข่าย (อสม. อบต. เทศบาล และผู้นำชุมชน) 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการบรรยายกฎหมายชุมชนเครือข่าย (อสม. อบต. เทศบาล และผู้นำชุมชน) 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสำเริง เกษรศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ เปิดโครงการบรรยายกฎหมายชุมชนเครือข่าย (อสม. อบต. เทศบาล และผู้นำชุมชน) ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์


เอกสารแนบ