ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562  เวลา 9.00 น. นายพิชิต ลิ้มวานิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวณภัทร ปัญจพลพงศ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ ฯ คณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ต.อิสาณ  อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


เอกสารแนบ