ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562  เวลา 8.30 น. นายพิชิต ลิ้มวานิชย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วางพานพุ่มดอกไม้ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ