ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

5

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนายสมพร สมุทรคุณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมสกายวิว บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านข่าว

ประกาศ
  คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 55/2560, 56/2560, 57/2560
 1. เรื่อง กำหนดเวรปฏบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชน ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (บัญชีเวรฯ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2560)

 2. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
 3. เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวมาปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (บัญชีเวรฯ เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2559)

 4. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 27/2560, 28/2560
 5. เรื่อง กำหนดเวรปฏบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชน ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (บัญชีเวรฯ เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2560)

 6. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13/2560, 14/2560
 7. เรื่อง กำหนดเวรปฏบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชน ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (บัญชีเวรฯ เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2560)

 8. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
 9. การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประจำโรงอาหาร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 10. เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

 11. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 116/2559
 12. เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวมาปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (บัญชีเวรฯ เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

 13. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 119/2559, 120/2559
 14. เรื่อง กำหนดเวรปฏบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชน ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (บัญชีเวรฯ เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2560)

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)