ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 83/2560, 84/2560, 85/2560 เรื่อง กำหนดเวรปฏบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชน ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ (บัญชีเวรฯ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560)
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ, นางสาวจันทรภรณ์ ลบเมฆ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯ  เปิดโครงการบรรยายกฎหมายชุมชนเครือข่าย (อสม. อบต. เทศบาล และผู้นำชุมชน)  ณ ห้องประชุมศาลาการเปรียญวัดเก่าหนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 13
อ.280/60
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.258/60
นัดไกล่เกลี่ยหรือสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.216/60
นัดไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.259/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.14/60
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.157/60
นัดฟังผล
ห้องพิจารณาที่ -
อ.362/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.634/59
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.125/60
นัดไกล่เกลี่ย/นัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.245/60
นัดไกล่เกลี่ยหรือสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.41/60
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5/60
นัดฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.570/59
นัดฟังผล
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)